Takaisin

Tampereen teknillinen yliopisto tukee varainhankintaansa Mepcon toimittaman CRM-ratkaisun avulla

Laajamittaisen varainhankinnan käynnistänyt uusi yliopistolaki luo Suomen yliopistoille uudenlaisia prosesseja ja tietotarpeita. Säätiönä toimiva Tampereen teknillinen yliopisto vastaa haasteisiin modernin CRM-järjestelmän avulla.

TTY uutiskuva 1 (tty_uutiskuva_1_vaer.jpg)Tampereen teknillisenä yliopistona toimivan TTY-säätiön tavoitteena on kerätä 175 miljoonan euron pääoma, jonka tuottoja käytetään muun muassa erilaisiin opetus- ja tutkimustoiminnan kehittämishankkeisiin. TTY:n tavoitteena on kerätä yksityisiltä rahoittajilta 50 miljoonaa, josta reilut 60 prosenttia on jo koossa. Tulevaisuudessa varainkeruu jää osaksi yliopistojen jatkuvaa toimintaa.

”Varainhankinta on meille kuten kaikille yliopistoille uusi pysyvä haaste. Alussa painopiste on ollut suurissa lahjoituksissa, mutta jatkossa summat pienenevät ja lukumäärät kasvavat. Selkeiden tavoitteiden ja prosessien lisäksi tarvitsemme toimivan tietojärjestelmän, jonka avulla uudet käytännöt saadaan rullaamaan tuloksellisella tavalla”, viestintäpäällikkö Katja Ayres Tampereen teknillisestä yliopistosta sanoo.

Ratkaisu toteutetaan Microsoft Dynamics CRM:n ja Mepco Oy:n avulla. ”Painotimme järjestelmän valinnassa standardoitua teknologiaa sekä ohjelmiston liitettävyyttä ja taloudellisuutta. Mepcossa arvostamme asiantuntemusta ja vakuuttavaa asiakaskuntaa myös julkisella sektorilla”, Ayres perustelee.

Ratkaisu kattaa varainhankinnan yhteydenpidon ja toimenpiteet alusta loppuun. Lahjoittajien joukossa on niin säätiöitä ja yrityksiä kuin yksityisiä henkilöitä. Raportointivälineiden avulla seurataan tuloksia ja kehitetään toimintaa. Samalla järjestelmällä korvataan myös vanhat sidosryhmärekisterit. Julkisena organisaationa TTY-säätiö noudattaa henkilötietojen käsittelyssä erityisen tarkasti lainsäädännön vaatimuksia. Järjestelmä otetaan käyttöön kevään 2010 aikana.

”Ratkaisun avulla voimme hoitaa varainhankinnan prosessia järjestelmällisesti, laadukkaasti ja tehokkaasti. Järjestelmän ansiosta toimenpiteet voidaan ajoittaa ja kohdentaa suunnitelmallisella tavalla. Pääosa yliopiston rahoituksesta tulee jatkossakin valtiolta. Varainhankinnan tuoman lisärahoituksen avulla voimme kuitenkin palvella suomalaista yhteiskuntaa yhä paremmin”, Ayres summaa.

Lisätiedot

Mepco: myyntipäällikkö Harri Talvitie, puhelin 040 487 0192, harri.talvitie@mepco.fi

TTY-säätiö: viestintäpäällikkö Katja Ayres, puhelin 040 849 0505, katja.ayres@tut.fi

Tampereen teknillinen yliopisto (TTY) keskittyy tekniikan ja arkkitehtuurin tutkimukseen ja opetukseen. Yliopistossa työskentelee runsaat 2 000 eri alojen asiantuntijaa ja opiskelee noin 12 000 opiskelijaa. TTY:n tieteellisessä toiminnassa yhdistyvät luonnontieteellinen, teknillinen ja teolliseen liiketoimintaan liittyvä tutkimus. Yliopistosta valmistuu diplomi-insinöörejä ja arkkitehteja sekä tekniikan ja filosofian tohtoreita tärkeimmille teollisuuden aloille, erityisesti teknologiateollisuuteen ja rakennettuun ympäristöön liittyviin tehtäviin. TTY:n toiminta muuttui säätiömuotoiseksi vuoden 2010 alusta. Lisätietoja www.tut.fi.